Katalog dobrych stron dla uczniów
Nauki przyrodnicze

Nauki przyrodnicze

Nencki Edu Tube to zbiór video wykładów specjalistów z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. "Podróż do wnętrza mózgu" czy “Pułapki umysłu - czyli o tym, jak mózg płata nam figle” to przykłady tematów, które poruszane są na kanale.

Języki: Polski
Wiek: 13+ lat
Dostęp:
Bezpłatna