Katalog dobrych stron dla uczniów
Lekcja 1
Kultura w Internecie

Zajęcia będą opierały się na dyskusji. Na lekcji przedstawimy kilka zasad postępowania w Internecie dotyczących m.in. komunikacji na forach internetowych i przedstawimy pojęcia związane z netykietą, prosząc uczniów o ich rozwinięcie. 

Chcemy zaangażować dzieci poprzez zachęcenie ich do podzielenia się swoim doświadczeniem i opinią na temat przedstawianych zasad. Materiały przez nas przygotowane zawierają scenariusz lekcji dla nauczyciela oraz prezentację przeznaczoną dla uczniów.

Cele lekcji wychowawczej

  • Przeprowadzenie dyskusji na temat komunikacji w Internecie z uczniami
  • Ćwiczenie formułowania opinii oraz doświadczeń
  • Omówienie dobrych praktyk
Pobierz scenariusz i przeprowadź lekcję wychowawczą!