Katalog dobrych stron dla uczniów
Lekcja 6
Komunikacja na linii człowiek - komputer

Podczas tej lekcji wyjaśnimy jak działają wyszukiwarki tekstowe i wirtualni asystenci.

Pokażemy również, jak z technologii korzystają osoby niepełnosprawne, a zadaniem dla uczniów będzie wymyślenie podczas pracy grupowej nowego oprogramowania, które mogłoby pomóc takim osobom w codziennym życiu.

Celem zajęć jest zachęcenie uczniów do refleksji nad tym, ile korzyści może przynieść efektywna komunikacja człowieka z komputerem. Materiały przez nas przygotowane zawierają scenariusz lekcji dla nauczyciela oraz prezentację przeznaczoną dla uczniów.

Cele lekcji wychowawczej

  • Wyjaśnieni pojęć komunikacji z komputerem
  • Wyjaśnieni działań wyszukiwarki tekstowe oraz wirtualni asystencji
  • Zwrócenie uwagi na współprace osób niepełnosprawnych z technologią
Pobierz scenariusz i przeprowadź lekcję wychowawczą!